VIDEO­TUOTAN­NOT

Videotuotanto voidaan jakaa kahteen toteutustekniikkaan. Kuvaamalla ja animoimalla toteutettuihin videoihin. Usein yhdistellään kumpaakin tekniikkaa.

ÄÄNET KRUU­NAAVAT

Jotta video herättää tunteita ja menee ytimiin asti, siinä täytyy olla oikeanlainen äänimaisema. Vääränlaiset äänet voivat muuttaa viestin merkitystä. Hyvä ääniraita toimii myös ilman videota.

IDEA KESKI­ÖSSÄ

Hyvä videotuotanto lähtee hyvästä ideasta. Mikä videon tarkoitus on? Mitä tunteita sen pitää herättää? Kuka sitä katsoo? Mikä on katsojan vangitseva tarina? Videolla on 8 sekuntia aikaa vakuuttaa katsojansa.

TYYLI

Videon tyyli on kuin tuotteen etiketti. Värit, leikkaukset, fontit, musiikki, ääniefektit ja kaikki muut videon elementit muuttavat oleellisesti sen antamaa vaikutelmaa ja liittävät sen usein tiettyyn kategoriaan.

KANAVA

Missä video julkaistaan? Mikä kanava sopii videolle? Luodaanko facebook-kampanja? Optimoidaanko se näkymään youtubessa? Perinteinen tv-spotti?